Poradnia dla dzieci chorych i zdrowych

Lekarz pediatra Marcin Dymkowski
Lekarz pediatra Lidia Rzeczycka
Specjalista pediatra pulmonolog Katarzyna Kowalik-Kufel
Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji Karena Dzwonnik
Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji Aleksandra Wolińska