Poradnia dla dzieci chorych i zdrowych

Lidia Rzeczycka
Lekarz pediatra

Marcin Dymkowski
Lekarz pediatra

Katarzyna Kowalik-Kufel
Specjalista pediatra pulmonolog