Diagnostyka obrazowa

Otrzymując skierowanie na wykonanie badania USG lub RTG od lekarza POZ,
nasi pacjenci mają możliwość wykonania ich w placówkach z nami współpracującymi:

„Remed + Lectus” Sp. z o.o.
ul. Wałowa 27 tel: (58) 301 96 62

– Przychodnia NZOZ Morena
ul. Jaśkowa Dolina 105 tel: (58) 340 72 40