COVID – 19

Szczepienia COVID-19 – informacje dla grupy wiekowej 40-59
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-osob-w-wieku-40-59-lat

W nadchodzącym tygodniu (22 – 28 marca) rozpoczniemy rejestrację następujących grup
pacjentów:
– 22 marca (poniedziałek) – osoby w wieku 65 i 66 lat
– 23 marca (wtorek) – osoby w wieku 60-64 lat
– 25 marca (czwartek) – osoby w wieku 70+

Liczymy też na to, że wkrótce liczba dostępnych szczepionek będzie znacznie wyższa niż w chwili obecnej.

Kontakt bezpośredni do naszego punktu szczepień w Gdańsku:
tel.: 512 844 844

(znajduje się w strukturze centrali telefonicznej pod numerem „0”)

Jednocześnie informujemy, że nasi pacjenci mogą rejestrować się też w innych punktach szczepień podanych na stronie:
https://www.gdansk.uw.gov.pl/5086-szczepimysie-pomorskie…/

Obecnie trwają zapisy na szczepienie dla osób w wieku 67- 69 lat.

Data podania pierwszej dawki przewidziana jest na 27 marca 2021 r. (sobota)

———————————————

Przyjmujemy także zgłoszenia dla osób z grupy 1B:

Kryteria kwalifikujące do grupy 1b (osoby ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi) zostały rozszerzone. W związku z tym do grupy 1b należą osoby:
– z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
– u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
– oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
– dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

E-skierowania na szczepienie: Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie zostały wygenerowane automatycznie przez CeZ. Jednakże niektóre osoby zakwalifikowane do grupy 1b nie będą miały automatycznie wystawionych e-skierowań z uwagi na brak danych o takich osobach w NFZ, przykłady: osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych. W takich przypadkach skierowanie na szczepienie może wystawić lekarz prowadzący (np. onkolog) lub lekarz POZ.

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ:

Informujemy, że właściwą formą zgłoszenia potrzeby zaszczepienia jest zbiorcza lista przekazana przez placówkę medyczną przesłana w formie zaszyfrowanego pliku:

e-mail: szczepienia@przychodnianawzgorzu.pl,

do którego kod dostępu przesłany jest w oddzielnej wiadomości, bądź przekazany telefonicznie w formie sms: tel. 517 770 345.

Do zbiorczej listy pacjentów zawierającej następujące dane:

1) Nazwisko i imię
2) PESEL
3) dokładny adres pobytu pacjenta
4) nr telefonu kontaktowy do pacjenta / opiekuna

należy dołączyć ZAŚWIADCZENIE (podpieczętowane i podpisane przez lekarza pierwszego kontaktu) zawierające informację:

„Potwierdzam zasadność szczepienia przeciwko COVID-19 pacjenta / pacjentów … .”

Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie, termin zaszczepienia pierwszą dawką zaplanowany jest wstępnie na lipiec / sierpień / wrzesień.

Trwają przygotowania do uruchomienia dodatkowych zasobów, by terminy te mogły ulec skróceniu.

Wszystkich pacjentów będziemy sukcesywnie informować o planowanym terminie zaszczepienia z kilkudniowym wyprzedzeniem.

*Pacjenci, których zgłoszenia indywidualne zostały przyjęte drogą telefoniczną lub mailową są umieszczeni na liście oczekujących.