COVID – 19

STACJONARNY PUNKT SZCZEPIEŃ:

Przychodnia „Na Wzgórzu” dokłada wszelkich starań, by pacjenci oraz ich bliscy mogli skorzystać z dogodnych terminów (85% wolnych terminów przypada w soboty od 8 do 14:00)
oraz wyboru szczepionek, jak i określonej dawki:

– szczepionka mRNA PFIZER / Comirnaty (dla pacjentów powyżej 12 roku życia) / 2 dawki w odstępie 3-6 tygodni –  30 mikrogramów/dawkę

– szczepionka mRNA PFIZER / Comirnaty (dla pacjentów w wieku 5-11 lat) / 2 dawki w odstępie 3-6 tygodni –  10 mikrogramów/dawkę

ulotki dla pacjentów:

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-12/Ulotka%20dla%20Pacjenta_Comirnaty10_TS_pomara%C5%84czowe%20wieczko_09.12.2021.pdf

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-12/Ulotka%20dla%20Pacjenta_Comirnaty30_PBS_fioletowe%20wieczko_09.12.2021.pdf

Przed szczepieniem pacjent wypełnia kwestionariusz odpowiadając na pytania związane ze stanem zdrowia.
Następnie przeprowadzane jest badanie kwalifikacyjne przez lekarza – w przypadku kwalifikacji pozytywnej pielęgniarka podaje szczepionkę w lewe lub prawe ramię.
Ostatnim krokiem jest min. 15 minutowa obserwacja pacjenta podczas pobyty na terenie Przychodni.

Rejestracja na szczepienie odbywa się poprzez:

– bezpośrednio kontakt telefoniczny z Przychodnią pod numerem 512 844 844 (pierwszy poziom wyboru – 1, drugi poziom wyboru – 0)
– infolinię 989
– Internetowe Konto Pacjenta

——-
KWESTRIUNARIUSZE KWALIFIKUJĄCE oraz więcej aktualnych informacji na temat szczepień p.COVID-19 znajdą Państwo pod linkami:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

——-
CERTYKIAT POTWIERDZAJĄCY ZASZCZEPIENIE – INFORMACJE:

Unijny Certyfikat COVID znajdą Państwo na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel

więcej informacji:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/podrozuj-po-europie-z-unijnym-certyfikatem-covid
https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid

——-
Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) szczepionki znajduje się pod linkiem:

PFIZER

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-12/ChPL_Comirnaty10_TS_pomara%C5%84czowe%20wieczko_09.12.2021.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-12/ChPL_Comirnaty30_PBS_fioletowe%20wieczko_09.12.2021.pdf

MODERNA

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_pl.pdf

ASTRA ZENECA

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_pl.pdf

JANSSEN

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_pl.pdf

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ:

Informujemy, że właściwą formą zgłoszenia potrzeby zaszczepienia jest zbiorcza lista przekazana przez placówkę medyczną przesłana w formie zaszyfrowanego pliku:

e-mail: szczepienia@przychodnianawzgorzu.pl,

do którego kod dostępu przesłany jest w oddzielnej wiadomości, bądź przekazany telefonicznie w formie sms: tel. 517 770 345.

Do zbiorczej listy pacjentów zawierającej następujące dane w oddzielnych kolejnych kolumnach:

1) nazwisko
2) imię
3) PESEL
4) miejscowość
5) ulica i numer domu/mieszkania
6) nr telefonu kontaktowy do pacjenta / opiekuna

należy dołączyć ZAŚWIADCZENIE (podpieczętowane i podpisane przez lekarza pierwszego kontaktu) zawierające informację:

„Potwierdzam zasadność szczepienia przeciwko COVID-19 pacjenta / pacjentów … .”

Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie, termin zaszczepienia pierwszą dawką zaplanowany jest wstępnie na lipiec / sierpień / wrzesień.

Wszystkich pacjentów będziemy sukcesywnie informować o planowanym terminie zaszczepienia z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

SKRÓCENIE KWARANTANNY:

Od 15 grudnia 2021 r. w przypadku, gdy pacjent trafi na izolację, na kwarantannę trafia każda z osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca.

Jeżeli takie osoby są zaszczepione przeciwko COVID-19  lub były poddane izolacji, przebywały w izolatorium lub w szpitalu z powodu COVID-19 (ważne do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) to mogą zostać zwolnione z kwarantanny o ile wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i otrzymają wynik negatywny.

Okres kwarantanny takiej osoby ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez tę osobę.

WAŻNE: skierowania NIE WYSTAWIAJĄ LEKARZE POZ!!

Aby uzyskać skierowanie na test diagnostyczny zwalniający z kwarantanny podczas izolacji domownika, u którego potwierdzono infekcję SARS-CoV2  można:

1.  wypełniając ankietę na stronie:

https://www.gov.pl/…/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

2. za pośrednictwem TELEPORADY PIERWSZEGO KONTAKTU

tel. 800 137 200.

—————————-
Szczegółowe informacje:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002311/O/D20212311.pdf