Aktualności

#solidarnizUkrainą

POMOC MEDYCZNA

WAŻNE!

Pomoc medyczna dotyczy obywatela Ukrainy, który posiada ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

RECEPTY:

Naczelna Izba Aptekarska apeluje, aby e-recepty wystawiane uchodźcom nie posiadającym numeru PESEL wydawane były wg poniższych wytycznych:
•          e-recepta powinna zostać wydrukowana (farmaceuta może wówczas sczytać kod paskowy z recepty)

Zrobimy wszystko, żeby solidarność międzyludzka pomogła przetrwać ten trudny czas.

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html?fbclid=IwAR2TcbpOyz2melxGLKlvzsth689mfSGvFXGqz9Ifj6GKmFkXQI_FtewsEY4

 

Informujemy, że w dniu 24 i 31 grudnia  Przychodnia „Na Wzgórzu” będzie czynna w godzinach 08:00 – 14:00.

W godzinach 14:00 – 18:00  trwać będzie tryb dyżurowy, w przypadkach nagłych.

Od godziny 18:00  pacjenci mogą korzystać z punktów świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
W sytuacji zagrożenia życia należy skontaktować się z zespołem ratownictwa medycznego pod numerem sto dwanaście.

—————————————————–

OPIEKA LEKARSKA W NOCY I W ŚWIĘTA

Świadczenia udzielane w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia poza godzinami pracy Przychodni.

Aktualnie świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki wykonują placówki:

– Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim,
ul. Profesora Mariana Raciborskiego 2A, (58) 773 30 31

– COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku „Szpital Zaspa”,
al. Jana Pawła II 50, (58) 768 46 84

– COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku „Szpital Kolejowy”,
ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (58) 764 06 40

– Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, 7 Szpital Marynarki Wojennej
ul. Polanki 117, (58) 552 62 65

– Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku,
ul. Świętokrzyska 4, (58) 763 98 90

– Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS w Gdańsku,
ul. Stanisława Lema 21, (58) 340 54 70

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
skierowania do specjalisty
STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

– utraty przytomności,
– nagłych zaburzeń świadomości,
– wypadków,
– zatruć,
– złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .