Aktualności

Prośby o wystawienie recept na leki stałe możecie Państwo składać
w rejestracji lub
wysyłając informację na adres e-mail:
kontakt@przychodnianawzgorzu.pl

W informacji należy podać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia lub PESEL,
– nazwy, dawki oraz ilość opakowań leków.

LEKARZ WYSTAWIA RECEPTY NA ZAMÓWIONE LEKI STAŁE
W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH