Poradnia dla dorosłych

Agnieszka Sirocka
Specjalista medycyny rodzinnej

Maja Dłoniak
Specjalista medycyny rodzinnej

Michał Rutkiewicz
Specjalista medycyny rodzinnej

Magdalena Hoffmann
Specjalista chorób wewnętrznych