eREJESTRACJA

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE

1. Rejestracja Internetowa odbywa się od godziny 18:00 dnia
poprzedzającego dzień wizyty.
2. Rejestracja Internetowa odbywa się jedynie na wizyty OSOBISTE w Przychodni.
3. DZIECI rejestrować można JEDYNIE do lekarzy przyjmujących w Poradni lekarza POZ dla dzieci (tylko w tej poradni przyjmują lekarze pediatrzy)
4. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa przebywania w Przychodni:
– zasłonięcie nosa i ust maseczką (zalecamy maseczkę typu FFP2 lub FFP3),
– dezynfekcję dłoni,
– punktualne przybycie do Przychodni,
5. Jeżeli zauważysz u siebie objawy mogące wskazywać na zarażenie
wirusem SARS-CoV-2 bądź inną, wysoce zakaźną chorobę, prosimy:
POINFORMUJ O TYM PERSONEL PRZYCHODNI WCHODZĄC DO BUDYNKU
6. Do pierwszorazowego logowania należy podać dane:
LOGIN: numer PESEL pacjenta
HASŁO: nazwisko pacjenta (pisane wielką literą, używając polskich znaków: ą, ć,  ę, ó, ż, ź)
7. Pacjenci przebywający na KWARANTANNIE bądź IZOLACJI umawiani mogą być JEDYNIE NA TELEPORADY. Umówienie wizyty osobistej zależy od decyzji lekarza!

ZALOGUJ

Jeśli zapomnisz hasła…
Istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła do erejestracji.
Należy jednak osobiście zgłosić taką potrzebę w rejestracji przychodni.

Pełny regulamin eRejestracji