eREJESTRACJA

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE

1. Rejestracja Internetowa odbywa się od godziny 18:00 dnia
poprzedzającego dzień wizyty.
2. Rejestracja Internetowa odbywa się jedynie na wizyty OSOBISTE w Przychodni.
3. DZIECI rejestrować można JEDYNIE do lekarzy przyjmujących w Poradni lekarza POZ dla dzieci (tylko w tej poradni przyjmują lekarze pediatrzy)
4. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa przebywania w Przychodni:
– zasłonięcie nosa i ust maseczką (zalecamy maseczkę typu FFP2 lub FFP3),
– dezynfekcję dłoni,
– punktualne przybycie do Przychodni,
5. Jeżeli zauważysz u siebie objawy mogące wskazywać na zarażenie
wirusem SARS-CoV-2 bądź inną, wysoce zakaźną chorobę, prosimy:
POINFORMUJ O TYM PERSONEL PRZYCHODNI WCHODZĄC DO BUDYNKU
6. Do pierwszorazowego logowania należy podać dane:
LOGIN: numer PESEL pacjenta
HASŁO: nazwisko pacjenta (pisane wielką literą, używając polskich znaków: ą, ć,  ę, ó, ż, ź)

ZALOGUJ

Jeśli zapomnisz hasła…
Istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła do erejestracji.
Należy jednak osobiście zgłosić taką potrzebę w rejestracji przychodni.
Odebranie nowego hasła należy potwierdzić podpisem na formularzu.

Pełny regulamin eRejestracji