Cennik usług dodatkowych

LP USŁUGA CENA
1 Porada lekarska 100,-
2 Zaświadczenie lekarskie
– o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji, celem uzyskania środków rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej)
– kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
30,-
3 Kopia dokumentacji medycznej (1 strona) 0,50
4 Kopia dokumentacji medycznej
potwierdzona za zgodność z oryginałem
(1 strona)
2,-
5 EKG z opisem 40,-
6 Badanie ciśnienia tętniczego krwi 5,-
7 Iniekcja 30,-
8 Inhalacja (własnym lekiem) 30,-
9 Zdjęcie szwów 30,-
10 Zmiana opatrunku
(materiał opatrunkowy przychodni)
30,-
11 Zmiana opatrunku
(własny materiał opatrunkowy)
30,-