Cennik usług dodatkowych

LP USŁUGA CENA
1 Porada lekarska 110,-
2 Zaświadczenie lekarskie
– o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji, celem uzyskania środków rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej)
– kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
30,-
3 Kopia dokumentacji medycznej (1 strona) 0,50
4 Kopia dokumentacji medycznej
potwierdzona za zgodność z oryginałem
(1 strona)
2,-
5 EKG z opisem 40,-
6 Badanie ciśnienia tętniczego krwi 5,-
7 Iniekcja 30,-
8 Inhalacja (własnym lekiem) 30,-
9 Zdjęcie szwów 40,-
10 Zmiana opatrunku
(materiał opatrunkowy przychodni)
30,-
11 Zmiana opatrunku
(własny materiał opatrunkowy)
30,-
12 KTG 40,-
13 CRP
(pacjent bez aktywnej deklaracji POZ)
35,-
14 CRP
(pacjent z aktywną deklaracją POZ)
20,-
15 Test Combo Ag (Grypa A/B, Covid-19,RSV)
(pacjent z aktywną deklaracją POZ)
40,-
16 Test Combo Ag (Grypa A/B, Covid-19,RSV)
(pacjent bez aktywnej deklaracji POZ)
55,-