Zapytania ofertowe

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja
z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)

 obrazpnw

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Na Wzgórzu” w Gdańsku realizuje projekt Grantowy nr. POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).

Zapraszamy do udziału w postępowaniach ofertowych dotyczących wyboru dostawców sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z przedstawioną specyfikacją (do pobrania na stronie przychodni: przychodnianawzgorzu.pl

  1. Postępowanie dotyczące dostawy komputerów i urządzeń peryferyjnych z dnia 20.07.2023 r.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych Przychodnia „Na Wzgórzu” jako beneficjent projektu pn.:

  • Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  1. Wysłać wiadomość na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. Dokonać zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeń korzystając z dedykowanej strony internetowej.

 Zapytanie ofertowe dokumenty do pobrania:

PNW_strona_ogloszenie_o_zapytaniu_ofertowym_2023_07_20

PNW_zalacznik_nr_7_specyfikacja_sprzet_komputerowy_i_urzadzenia_peryferyjne_2023_07_20

PNW_zapytanie_ofertowe_urzadzenia_komputerowe_sprzet_peryferyjny_2023_07_20

PNW_zapytanie_ofertowe_urzadzenia_komputerowe_sprzet_peryferyjny_2023_07_20_Zalacznik_od_1_do_5

PNW_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_urzadzenia_komputerowe_sprzet_peryferyjny

Zapytanie ofertowe 19.09.2023 dokumenty do pobrania:

PNW_zapytanie_ofertowe_aplikacja_gabinetowa_2023_09_19

PNW_zapytanie_ofertowe_aplikacja_gabinetowa_Zalacznik_od_1_do_5

PNW_zapytanie_ofertowe_aplikacja_gabinetowa_2023_09_19

PNW_strona_ogloszenie_o_zapytaniu_ofertowym_2023_09_19

PNW_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_aplikacja_gabinetowa