CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Program skierowany jest do pacjentów w wieku od 35 do 65 lat, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia oraz do tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań w programie.
Po wcześniejszej weryfikacji pacjent zostanie umówiony na badania laboratoryjne oraz konsultację lekarską podczas, której lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

-ponownego badania za 5 lat

-edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat

-pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem

-skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Więcej informacji pod nr telefonu 512 844 844